Όροι Διαγωνισμού

1. Η εταιρεία “Akmed Pharmaceuticals” διοργανώνει διαγωνισμό στα κοινωνικά της δίκτυα facebook & instagram

https://www.facebook.com/akmed.gr
https://www.instagram.com/akmed.gr/

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα , ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, και β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι καθαρά προσωπική. Η συμμετοχή εκ μέρους τρίτων δεν είναι αποδεκτή.

4. Δώρο: 2 νικητές από Facebook & 2 νικητές από Instagram θα κερδίσουν από ένα Σετ Atozein (Lotion & Oil Soap) για βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας & ένα Σετ Anagena ( Shampoo & Caps) για ενδυνάμωση των μαλλιών σας.

*Ο νικήτης θα επιβαρυνθεί μόνο με τα έξοδα μεταφοράς τους.

5. Ο διαγωνισμός ξεκινά την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και λήγει την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021 στις 23:59 μ.μ.

* Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

6. Τρόποι συμμετοχής στον διαγωνισμό:

Οι συμμετέχοντες στο Facebook & στο Instagram θα πρέπει:

1) Να κάνουν like την σελίδα μας
2) Σε σχόλιο tag 2 φίλους ή φίλες
3) Like στην δημοσίευση

7. Η επιλογή του νικητή θα γίνει με τυχαία κλήρωση και ο νικητής θα δημοσιευθεί στη σελίδα Akmed Pharmaceuticals στο facebook & στο instagram ενώ θα ειδοποιηθεί και μέσω μηνύματος στο Facebook ή στο Instagram.

8. O νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία μέσω μηνύματος για την παραλαβή του δώρου του.

9. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν το νικητή εάν: (α) Για οποιοδήποτε λόγο ο νικητής δεν δέχεται πλήρως τους όρους ως σύνολο, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. (β) Η συμμετοχή του νικητή δεν συναντά τους όρους συμμετοχής. (γ) Για οποιοδήποτε λόγο, παρά τις λογικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το νικητή.

10. O διοργανωτής δεν ευθύνεται εάν ο νικητής για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσε να παραλάβει το ΔΩΡΟ του.